HEB MEDELIJDEN MET MIJ HEER, IK HEB VERKEERD GEDAAN 
DE TIRANNIE IN MIJN ZIEL VERSCHEURD ALLES OP HAAR PAD
EEN VOS IN DE LUWTE DIE ZIJN LAUWE LAMMEREN SLACHT
ZELFDESTRUCTIE GEDRAGEN ALS JUWELEN SIERAAD
ADEQUAAT HOOGMOEDIG ALS TROFEE IN GESLEPEN DAGERAAD
EEN NEVEL MYSTIEK DIE DOOR DE MENIGTE BEWEEGT
AL HET LEVEND GESPUIS NAAR HAAR DUISTER VEEGT
DIEPE ONDERLIGGENDE SCHADUW VERKILD TOT KOESTER
HAAT EN GESCHREEUW VAN EEN INNERLIJK VERWOESTER
DE KROCHT IN MIJN ZIEL ALS DONKERROOD GEKLEURD
ALS DE DIEPE SPLINTER DIE MIJN MILD VERSCHEURT
DE PIJN IN MIJN ZIEL BESPEURD BIJKANS ONONTBEERLIJK
BELEID IK MIJN DWALINGEN EVENEENS DOOREERLIJK
ACH, HEB MEDELIJDEN MET MIJ HEER, EN BRENG MIJ THUIS