IN U ZIJN AL MIJN BRONNEN
U BARMHARTIGHEID GEPREZEN
DIE VERZOEKING OVERWON
EN UIT DEN DOOD HERREZEN
LAAT MIJ PROEVEN VAN UW VRUCHTEN
BIJWIJLEN MIJN GELOOF ZO SCHRIEL
LAAT MIJN DEMONEN MIJ ONTVLUCHTEN
VERSMAAD HET DUISTER IN MIJN ZIEL
WEES ONS IN DEZE STRIJD NABIJ HEER
HET HELS WEZEN WILD GEBLAF
SCHIJN UW VERLICHTING OP ONS NEER
STUUR HET DONKER NAAR HET GRAF
UIT HET DIEPSTE VAN MIJN ZIEL GEBEDEN
U MIJN INNERLIJKE RUST BEWAARD
U MIJ MET GENADEN MAG BEKLEDEN
GESEL ‘T HELS WEZEN OP ZIJN STAART