IN DE KROCHTEN VAN NEVELHEL
WERD HIJ ALS MENS GEBOREN
BRACHT DIEPSTE DONKER AAN HET LICHT
OM DUISTER VAN LICHT TE VERSTOREN
VLUCHTEND DOOR DIEP EN DAL
IN MAAGDEKEN IN DE SCHOOT GEWORPEN
ZICH BEVRIJDEND UIT GESLEPEN HANDEN
TOENMAALS DOOR STERVELING VERWORPEN
DOCH VOOR VELEN BEDUCHT EN BEVREESD
SLECHTS DOOR HEERLIJKHEID VERSCHENEN
VERKONDIGDE MET VEEL OPGETOGENHEID
HET DIEPSTE DONKER ONVERGANKELIJK VERDWENEN